Back link BHB Nam Việt

BHB Nam Việt chuyên tư vấn giải pháp doanh nghiệp uy tín, cung cấp Dịch vụ Công bố mỹ phẩm, Công bố thực phẩm, Đăng ký thành lập Doanh nghiệp, Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội. Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: P802-806, tòa nhà 205 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

  • Phone: 0946868498 – 0961889219 – 02462936839

  • Email: congbosanpham@namvietbhb.com

  • Website: https://namvietbhb.com/

Hệ thống Google:

Google Drive

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-pa_ZLdJR6zRyj4QmK9fSKVT3JjrAS6Z

Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1vhHh1RoZYcFBsUJCaB3Ru5wGcs-5S8–9J7h1NubYYE/edit#heading=h.nwbl5neuwmz9

Google Sheet

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O02BO4VIIqD84jGOv3XiRfTQZJptZPHdqj2HD9Mk9QA/edit#gid=0

Google Site

https://sites.google.com/view/namvietbhb/home

Google Slide:

https://docs.google.com/presentation/d/1c016gDi74OFb4EFuOb4_r3H2bpLuhoQoH5hAWimjYUA/edit#slide=id.gd79b9c7d3f_0_24

Google Map:

https://goo.gl/maps/X2fYAy2YpbHVQDZ9A

Google biểu mẫu:

https://docs.google.com/forms/d/1f2U0ZsxQqb7IVuyRjgXtbe8_bDuFMmkCXtwVgliTJ2k/edit

 

Kết nối với BHB Nam Việt:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.